Logger Script
본문 바로가기 대메뉴로 바로가기

AIM RICH No.1 투자정보플랫폼 에임리치

공지사항

회원님들께 에임리치 관련 뉴스, 이벤트 등
다양한 소식을 알려드립니다.

상세내용보기

[당첨자 발표]회원가입 이벤트 6월 1주차 당첨자 발표

조회수 : 8,674
작성자 관리자 등록일 2019-06-11

안녕하세요, 에임리치입니다.

신규 회원가입 이벤트 6월 1주차 당첨자를 발표합니다!

신규로 에임리치에 가입해 주신 여러분께 다시 한번 감사의 말씀드립니다.

상품안내 및 이용방법은 당첨자 명단 아래 이미지를 확인해 주시면 감사하겠습니다.

     

 

신규회원가입 이벤트 당첨자 (6월 1주차)

NO

당첨 내용

아이디

전화번호

1

여행상품권

yahm****@naver.com

010-****-0619

2

k5116****@gmail.com

010-****-9897

1

투자스쿨 이용권

hb3****@sndjsnd.com

010-****-5995

2

cvcv****@naver.com

010-****-2434

3

lshyung****@daum.net

010-****-6416

4

gh****@naver.com

010-****-5502

5

hohoho****@naver.com

010-****-1666

1

프리미엄 서비스 1개월

kimgwae****@gmail.com

010-****-6511

2

1s****@naver.com

010-****-0109

3

inufr****@naver.com

010-****-4664

4

onim****@naver.com

010-****-7420

5

jjanz****@naver.com

010-****-0742

1

스타벅스 아메리카노
기프티콘

bab****@naver.com

010-****-8033

2

jungsg****@nate.com

010-****-3712

3

moon0****@daum.net

010-****-5711

4

 hbn7121****@gmail.com

010-****-4341

5

li****@dankook.ac.kr

010-****-2133

6

minkyu****@gmail.com

010-****-8108

7

yjhw****@naver.com

010-****-8913

8

junther****@gmail.com

010-****-9338

9

lh****@hanmail.net

010-****-7711

10

idk****@hanmail.net

010-****-5646

11

kel****@naver.com

010-****-2549

12

dklsoa****@naver.com

010-****-0581

13

wldd****@naver.com

010-****-3511

14

aw320****@naver.com

010-****-0589

15

bine****@naver.com

010-****-6638

16

eai02****@naver.com

010-****-1872

17

ddangue****@naver.com

010-****-4530

18

alwp7****@naver.com

010-****-5178

19

rlatjd****@naver.com

010-****-9960

20

ghkwls****@naver.com

010-****-2776

21

rladnjs****@naver.com

010-****-2413

22

anshd12****@naver.com

010-****-3662

23

wkd****@naver.com

010-****-7825

24

ejrdyz****@naver.com

010-****-3697

25

ckdwkd****@naver.com

010-****-5425

26

dlr****@naver.com

010-****-8920

27

gkgka****@naver.com

010-****-1894

28

dbstj****@naver.com

010-****-3781

29

ahf****@naver.com

010-****-4520

30

dkqalso****@naver.com

010-****-4871

 

20190611_회원가입이벤트공지.JPG

 

 

목록

상단으로